Menu
Základní škola a Mateřská škola Poličná
ZŠ Poličná

Školní poradenské pracoviště

Naší školy tvoří

 • jeden výchovný poradce – koordinuje a zajišťuje poradenskou pomoc žákům i rodičům, rovněž se zabývá oblastí specifických poruch učení a chování, poskytuje poradenskou pomoc i rodičům a žákům žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • školní metodik prevence – tvorba, koordinace a realizace minimálního preventivního programu
 • speciální pedagožky – plně aprobované učitelky, poskytující odborné rady a informace z oblasti péče o žáky s individuálními vzdělávacími potřebami;
 • odborný pracovník SPC, PPP – pravidelně zajišťuje reedukace, poskytuje konzultace a provádí diagnostiku
 • odborně proškolení pedagogové – logopedičtí asistenti, učitelé vyškolení pro reedukaci specifických poruch učení;
 • asistenti pedagogů na základě doporučení  PPP pro práci s integrovanými žáky.

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2023/2024

Září

 • příprava a sestavení plánu výchovného poradce
 • stanovení konzultačních hodin
 • seznam žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • ve spolupráci s třídními učiteli jednání s rodiči integrovaných žáků (žádosti o IVP)
 • příprava IVP, konzultace s odbornými pracovišti (PPP, SPC)
 • příprava podpůrných opatření a PLPP pro žáky se spec. vzděl. potřebami
 • sestavení přehledu o problémových žácích, spolupráce s třídními učiteli
 • aktualizace nástěnky k volbě povolání
 • setkání výchovných poradců - KPPP a ZDVPP - Val. Meziříčí
 • zjištění počtu vycházejících žáků a podávání průběžných informací v oblasti volby povolání
 • zahájení individuální práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Říjen

 • orientační pohovory s vycházejícími žáky
 • zjištění zájmu žáků o umělecké školy a konzervatoře
 • informace žákům o dnech otevřených dveří na SŠ
 • informace o akci Burza škol
 • Technický jarmark

Listopad

 • upřesnění nových prvků v přijímacím řízení žákům i rodičům
 • schůzky se zástupci SŠ pro žáky i rodiče
 • zjištění zájmu žáků o víceletá gymnázia
 • třídní schůzky s rodiči
 • předání Atlasů školství vycházejícím žákům
 • podání přihlášek na umělecké školy a konzervatoře

Prosinec

 • předávání informací vycházejícím žákům dle aktuální nabídky,
 • aktualizace nástěnky k volbě povolání, individuální konzultace 

Leden

 • vydání přihlášek vycházejícím žákům
 • talentové zkoušky na uměleckých školách
 • hodnocení a kontrola plnění IVP, vyhodnocování podpůrných opatření

Únor

 • kontrola, vyplnění, podpisy přihlášek na střední školy
 • předání zápisových lístků proti podpisu rodičům vycházejících žáků

Březen

 • příprava žáků na přijímací pohovory – přijímací zkoušky nanečisto na SŠ
 • příprava zápisu do 1. třídy
 • Hrajeme si na školu – kurz pro žáky a rodiče budoucích prvňáčků

Duben

 • první a druhý termín přijímacího řízení
 • tvorba případných odvolání, dalších přihlášek na SŠ
 • zápis do 1. třídy

Květen

 • náhradní termín přijímacího řízení
 • evidence a zpracování výsledků přijímacího řízení vycházejících žáků
 • mapování zájmu o budoucí studium u žáků 8. ročníku
 • nabídnutí možnosti testů zaměřených na profesní orientaci pro žáky 8. ročníku – ÚP, PPP
 • objednávka tiskopisů

Červen

 • zpracování zprávy o činnosti výchovného poradce pro vedení školy
 • vyhodnocení IVP a PO

Průběžně

 • účast na informačních a vzdělávacích akcích pro výchovné poradce
 • předávání informací ostatním pedagogickým pracovníkům
 • ve spolupráci s TU seznámení vyučujících s výsledky nových vyšetření dětí v PPP a SPC, tvorba nových PLPP či IVP, jejich vyhodnocování
 • řešení výukových a výchovných problémů žáků
 • spolupráce s PPP a SPC - konzultace
 • pravidelná individuální práce s žáky se spec. vzděl. potřebami
 • poskytování individuálních konzultací pro žáky a rodiče
 • vedení dokumentace VP
 • aktualizace nástěnky VP
 • dodávání podkladů pro vedení matriky

Zpracovala: Mgr. Božena Fajtová – VP

V Poličné

6. 9. 2023

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Svátek

Svátek má Martina

Zítra má svátek Drahomíra

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Co červenec končí, srpen začíná.

Pranostika na akt. den

Červenec horký, pěkné jsou vdolky.